Consumer Changing

Consumer Changing
Consumer Changing is the new era of marketing world effect.

จากบทความใน Stylus บอกเล่าเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตและไลฟ์ไตล์ประชากรในอนาคตอีก 30 ปีหน้าของคนเมืองในอเมริกา

Consumer Changing

ในเนื้อหา รวบรวมและพยากรณ์ไว้ใกล้เคียงกับที่หลายเว็บเดาทิศทางรวม ปัจจัยหลักของเรื่องนี้ คือ เพื่อให้แบรนด์ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในอนาคตอันใกล้

1.สังคมผู้สูงอายุ

ประชากรผู้สูงวัย การขยายตัวของเมืองไปสู่ชานเมืองและพื้นที่รอบข้างทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตด้วยความหลากหลายทางอายุ และความต้องการของกลุ่มคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์สู่ผู้สูงวัย พวกเค้าต้องการความต้องการในการรองรับทั้งเรื่องการเดินทาง ระบบขนส่ง การดูแลสุขภาพ การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข

2.เมืองของคนวัยเกษียณ

ที่อยู่อาศัยที่ดี มีระบบที่รองรับการใช้ชีวิตประจำวัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสม กลุ่มคนวัยหกวิบขึ้นนี้จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มีกำลังซื้อ

3.โอกาสที่ใหญ่ของธุรกิจ

การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย เรื่องการสร้างความเป็นไปได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย (เช่น การใช้ VR ในการจำลองผู้บริโภคสูงวัยซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ ไปยังที่ต่างๆ)

4.วิถีคมนาคมสะอาด

การเดินทางที่ปราศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ การใช้ระบบขนส่งร่วมกัน การใช้พลังงานทดแทน บริการจักรยานหรือพาหนะที่แชร์ร่วมกัน พื้นที่สัญจรที่รองรับองค์รวม

5.ป่าในเมือง

การปลูกต้นไม้ในอาคาร สถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับพืชสีเขียว อาคารที่มีต้นไม้ พืช และพืชผักที่สามารถโตและปลูกได้อาคารในอาคาร เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

*เจ้าของบล็อกเคยไปที่ศูนย์ RISC ที่ราชดำริซึ่งศูนย์วิจัยที่นี่กำลังทดสอบการปลูกพืชในอาคารและพัฒนาให้โตได้ในสภาพแวดล้อมของอาคารแบบยั่งยืนหากสนใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://risc.in.th/ซึ่งที่นี่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก (Eco Materials) และการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อชุมชน

6.เกราะคุ้มกันมลพิษ

อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและควันพิษจะใช้อย่างแพร่หลาย เครื่องกรองอกาศภายใน ภายนอกอาคาร เครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำอุปโภค ไม่เว้นแม้แต่เครื่องสำอางที่มีกลไกป้องกันแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ดิจิทัลสู่ผิว

7.แชร์ ใช้ร่วมกัน

วิถีชีวิตแบบไม่เป็นเจ้าของกำลังเป็นสิ่งที่จะมาในอนาคต การแชร์ที่อยู่ร่วมกัน สิ่งของ หรือแม้แต่บริการ การเช่าซื้อสิ่งของหรือวัตถุที่จำเป็นจะต้องใช้งานแค่ช่วงเวลาหนึ่ง

ที่เห็นภาพที่สุดในบ้านเรา คือ สตูดิโอถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือ แม้แต่คอมพิวเตอร์สเปคสูงๆที่ใช้ในการทำงานมืออาชีพ

8.บ้านที่ปรับเปลี่ยนได้

ไม่ใช่แค่อยู่อาศัยแบบถาวร ในอนาคตบ้านสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้าและเหมาะกับในแต่ละช่วงวัย รวมถึงกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลายในแต่ช่วงเวลาด้วย


สรุปประเด็นหลัก

การขับเคลื่อนที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เฉพาะคนรุ่นใหม่อายุน้อยที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย คนทุกเพศทุกวัยล้วนมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมและขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน แบ่งปันกัน ปรับปรุงเพื่อให้เมืองดีขึ้นและขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในเมืองออกไป (ความเครียด เวลา หรือแม้แต่ความยากจน)

เมืองที่รองรับผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับคนสูงอายุ

ศูนย์สุขภาพกลาง คนจะดูแลสุขภาพและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากกว่าเดิม จะมีพื้นที่สำหรับออกกำลัง แบ่งปันความรู้สุขภาพ ศูนย์กลางที่รวบรวมและช่วยเหลือในการส่งเสริมและดูแลสำหรับทุกคนยกระดับจิตวิญญาณ นอกจากเทคโนโลยีที่เจริญขึ้น การพัฒนาจิตวิญญาณและเข้าถึงเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและแพร่หลาย

เมื่อลองอ่านดูทั้งหมดแล้ว จะเห็นว่าเทรนด์ทั้งหมดนี้ไม่จำเพาะแค่ที่อเมริกาอย่างเดียว ในอนาคตบ้านเราก็จะก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน ซึ่งอาจจะพอเห็นบางสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดบริการ หรือ ธุรกิจสำหรับบ้านเราในอนาคตได้เช่นกัน


 CR: Stylus