Test Film Camera 2

ม้วนหนึ่งผ่านไป ม้วนสองม้วนสามค่อยๆผ่านไป……

รอบนี้ใช้บริการแถวที่ทำงาน ล้างแล้วแสกน สะดวกตรงเค้าแสกนเสร็จจึงส่งเข้าเมลเราอีกวันหลังจากนั้น แต่ความละเอียดยังไม่เท่าร้านแถวสยาม รอบนี้ถ่ายไม่เสียเลยแต่ถ่ายมั่วมาก จำไม่ได้ว่าถ่ายอะไรบ้างแถมค้างในกล้องเเบบข้ามปี..

Film : Fuji 200
Camera : Minolta
ม้วนหน้าขาวดำ 🙂