Summer Yellow

หากคนจะเดินทางไปชมซากุระสีชมพูที่ญี่ปุ่นช่วงเดือนนี้ ที่ไทยก็ตรงกับช่วงดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน ผลิดอกพอดีกัน

ที่หน้าบ้านมีต้นคูนต้นนี้อยู่มาก่อนที่จะมีคนเขียนบล็อก โตมากับต้นไม้ต้นนี้ จนผ่านมาวันนี้ ต้นคูนต้นนี้ก็ยังคงผลิดอกเหมือนเดิม

ข้าพเจ้าจินตนาการไปถึงถนนที่รายล้อมด้วยดอกคูนที่ร่วงลงเต็มสองข้างทางริมทางเดินในถนนสักแห่งหนึ่ง

: -)