NFTs on Crypto

หลังจากลงงาน NFT ใน Opensea แล้วยังเงียบมาครึ่งปี เลยต้องหาตลาดใหม่ลงต่อ

ตอนสมัครไม่ยากเท่าไหร่ ถ้าเคยมีงานใน Opensea จะยิ่งสะดวก ไม่กี่วันก็ Approved พร้อมขายงานเรียบร้อย ที่ CryptoNFT ซื้อขายเป็น US Dollar นะ ไม่ได้ใช้เหรียญดิจิทัล


สำหรับใน CryptoNFT เราเลือกลงงานแบบวาดใหม่ใน Procreate เป็นหน้าเสือแบบต่างๆแล้วแต่อารมณ์ของวันนั้นๆที่วาดงานและลงสี ไม่ได้จำกัดกรอบในการทำงานเพราะคิดว่าน่าจะปรับไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะมี input อะไรใหม่ๆเข้ามา ณ ตอนนั้น แต่ที่เน้นและค่อนข้างคิดเป็นพิเศษ คือ คู่สี ที่เน้นให้ตัดกันหรือไม่ก็กลมกลืนกันไป


Link ฮะ

https://crypto.com/nft/profile/puww