อัพเดตใหม่ครั้งนี้ เราชอบเครื่องมือนี้ที่สุด เหมือนใช้ Trim ใน Auto CAD แต่ยังคงความเป็น Native ของชิ้นงานแต่ละอันไว้อยู่ด้วย

🙂