อัพเดตใหม่ครั้งนี้ เราชอบเครื่องมือนี้ที่สุด เหมือนใช้ Trim ใน Auto CAD แต่ยังคงความเป็น Native ของชิ้นงานแต่ละอันไว้อยู่ด้วย

🙂

Published by Puwanart

Made 2D and 3D

Leave a comment

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.